Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Przychodnia Milowice Sp. z o.o. Sosnowiec ul. Baczyńskiego 14c prowadzi Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Osobą odpowiedzialną za realizację polityki jest Przełożona Pielęgniarek – tel. (32) 293 86 40.

Z pełnym tekstem Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem można zapoznać się w rejestracji przychodni (II piętro) oraz na stronie internetowej przychodniamilowice.pl.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie Ustawy – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz 1606).

DZIECI I MŁODZIEŻ DO 18 ROKU ŻYCIA

Nasza Przychodnia dba o Wasze dobro. Jeżeli dzieje się Wam krzywda nie bójcie się zgłoście to Waszemu lekarzowi, pielęgniarce przełożonej lub każdemu innemu pracownikowi Przychodni. Udzielimy Wam wsparcia.

MACIE PRAWO DO TEGO, ABY:

 • Rodzice / opiekunowie byli obecni podczas badania, wykonywania zabiegu;
 • Zapytać o to jak nazywa się osoba, która będzie Was badać, wykonywać zabieg;
 • Udzielić Wam informacji o tym na czym będzie polegało badanie, zabieg oraz jakie niedogodności mogą się z nimi wiązać;
 • Powiedzieć, jak mamy się do Was zwracać (czy możemy używać zdrobnień Waszego imienia);
 • Pracownicy wysłuchali tego co macie do powiedzenia;
 • Pracownicy traktowali Was z szacunkiem, mówili prawdę;
 • Okazywać emocje. Jeżeli potrzebujecie możecie płakać;
 • Jeżeli nie rozumiecie co do Was mówimy, o czym rozmawiamy z Waszymi rodzicami zawsze możecie zapytać;
 • Do poszanowania Waszej intymności;
 • Wyrażenia zgody np. na pogłaskanie, przytulenie, gdy będziecie czuć strach, smutek;
 • Nikomu nie ujawniać Waszego imienia i nazwiska oraz tego jakie np.: badania, zabiegi mieliście wykonane.

PRACOWNIKOM PRZYCHODNI NIE WOLNO!

 • Naruszać Waszych praw do poszanowania intymności i prywatności.
 • Ujawniać Waszych danych osobowych, Waszego wizerunku oraz informacji o wykonanych badaniach, zabiegach itp.
 • Ograniczania możliwości pobytu rodziców /opiekunów podczas badań, zabiegów.
 • Pomijać Was w relacji personel-rodzic/opiekun prawny.
 • Okłamywać, straszyć, podnosić głosu w celu wymuszenia współpracy.
 • Zawstydzać, upokarzać, lekceważyć i obrażać.
 • Stosować wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie (psychicznej, fizycznej).
 • Zachowywać się w sposób niestosowny, np.: poprzez używanie słów wulgarnych, czynienie obraźliwych uwag oraz nawiązywanie w wypowiedziach do atrakcyjności seksualnej.
 • Nawiązywać z dzieckiem jakichkolwiek relacji seksualnych ani składać propozycji o nieodpowiednim charakterze, kierować do dziecka seksualnych komentarzy, żartów, gestów oraz udostępniać dzieciom treści erotycznych i pornograficznych.
 • Utrwalania wizerunku dziecka (filmowanie, nagrywanie głosu, fotografowanie) dla potrzeb prywatnych pracownika.