Pielęgniarka środowiskowa

Kontakt

508 634 276

Rejestracja POZ: (32) 363 01 14

Do zadań pielęgniarki POZ należy między innymi:

  • podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza oraz zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym wykonywanie zastrzyków dożylnych, podskórnych, śródskórnych oraz wlewów dożylnych, doodbytniczych,
  • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących się takich jak odleżyny, oparzenia czy otarcia,
  • zdejmowanie szwów,
  • wykonywanie inhalacji.

Pielęgniarkę rodzinną możesz zmienić bezpłatnie, jednak nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym. Za każdą następną zmianę w danym roku musisz zapłacić.