Poradnia Medycyny Pracy

Kontakt

(32) 293 86 40 wew. 206

Zakres świadczonych usług obejmuje:

  • wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, porad lekarskich,
  • badania specjalistyczne kierowców i operatorów maszyn,
  • badania psychologiczne,
  • orzecznictwo lekarskie do celów przewidywanych w kodeksie pracy i przepisach wykonawczych wydanych na jego podstawie,
  • ocena możliwości wykonywania pracy, uwzględniająca stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy,
  • wykonywanie szczepień ochronnych wymaganych na stanowiskach pracy.

Udzielanie porad

Udzielanie porad odbywa się na bieżąco w godzinach od 7:00 do 14:00. Istnieje możliwość telefonicznej rejestracji i uzgodnienia terminu oraz miejsca wizyty.

Na miejscu, w budynku Przychodni MILOWICE, znajdują się wszystkie konieczne poradnie specjalistyczne oraz pełne zaplecze diagnostyczne niezbędne do realizacji świadczeń medycyny pracy. Posiadamy własną, działającą we wszystkie dni robocze Pracownię Psychologiczną. Zatrudniona kadra medyczna to specjaliści z wieloletnią praktyką, zapewniający wysoką jakość świadczonych usług. Posiadany sprzęt jest gwarancją dokładnej diagnostyki i wysokiej jakości wykonywanych świadczeń.

Usługi Poradni są odpłatne według cen zamieszczonych w cenniku.

Oferta dla pracodawców

W przypadku podpisania umowy na stałą realizację świadczeń istnieje możliwość negocjacji cen.

Zapraszamy wszystkich pracodawców do korzystania z usług naszej Poradni.

Obowiązek pracodawcy

Każdy pracodawca ma obowiązek zawarcia pisemnej umowy z jednostką medycyny pracy, która będzie przeprowadzać badania lekarskie pracowników danego zakładu. Obowiązek ten wynika z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.