Kontakt

Dane teleadresowe

Przychodnia MILOWICE Sp. z o.o.
ul. Baczyńskiego 14c
41-203 Sosnowiec

tel. centrala: (32) 363 08 50
e-mail: zozmilowice@poczta.onet.pl

Godziny otwarcia

Przychodnia czynna:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 18:00

O spółce

Przychodnia MILOWICE Sp. z o.o. powstała w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej „Milowice” w spółkę prawa handlowego. Przekształcenie zostało przeprowadzone w 2013 roku w oparciu o przepisy Ustawy o działalności leczniczej. Jako spółka przychodnia rozpoczęła swój byt prawny w styczniu 2014 roku.

Tradycje jednostki sięgają jednak wiele lat wstecz. Jako samodzielny zakład opieki zdrowotnej przychodnia działa już od 2000 roku, kiedy to na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu została wydzielona ze struktur Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego. Podstawowym zadaniem Przychodni było i nadal jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej pomocy doraźnej i promocji zdrowia oraz działanie na rzecz ochrony i poprawy zdrowia ludności.

W przychodni funkcjonują poradnie lekarza POZ dla dzieci i dorosłych, poradnie specjalistyczne, poradnia medycyny pracy, poradnia rehabilitacyjna oraz fizjoterapia. Większość świadczeń udzielana jest w ramach kontraktu z NFZ co oznacza dla pacjentów otrzymywanie świadczeń nieodpłatnie. Konsultacje, zabiegi oraz konsultacje specjalistyczne są również dostępne odpłatnie wg aktualnego cennika usług. Rocznie przychodnia obsługuje ponad 50 tysięcy pacjentów.

W budynku przychodni znajduje się punkt pobrań laboratorium medycznego oraz apteka. Przychodnia, pomimo lokalizacji w jednej z peryferyjnych dzielnic miasta, jest łatwo dostępna dla pacjentów: tych poruszających się komunikacją miejską (w pobliżu przystanki autobusowy i tramwajowy) jak i tych zmotoryzowanych, dla których dodatkowym atutem jest własny parking przed budynkiem przychodni.

Zarząd

Prezes zarządu

(32) 363 01 39

Zastępca ds. lecznictwa (Prokurent)

(32) 296 86 40 wew. 236

Księgowość

(32) 363 01 39

Kadry

(32) 363 01 39