Zielone Milowice: budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Przychodni Milowice Sp. z o.o.

Beneficjent: Przychodnia MILOWICE Sp. z o.o.

Tytuł Projektu: Zielone Milowice: budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Przychodni Milowice Sp. z o.o.

Źródło finansowania: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Działanie: FESL.10.06 – Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,1 kW na potrzeby Przychodni MILOWICE Sp. z o.o. w Sosnowcu. Instalacja składać się będzie z 85 szt. paneli o mocy jednostkowej 460 Wp. Pojemność magazynu energii elektrycznej wyniesie 10 kWh/10kW. W wyniku montażu instalacji fotowoltaicznej zapotrzebowanie na energię konwencjonalną zmniejszy się o 36 069,8 kWh, co wpłynie na redukcję emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych do atmosfery.

Realizacja inwestycji zwiększy udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym i przyczyni się osiągnięcia celów wyznaczonych przez Unię Europejską w ramach przeciwdziałania zmianom klimatu i zanieczyszczeniu środowiska. Będzie miała również swój wkład w transformacji energetycznej „black to green”. Działania na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego są szczególnie istotne w mieście Sosnowiec, ze względu na odnotowywane przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń pyłowogazowych.

Okres realizacji: 1.05.2024 – 31.10.2024

Wartość projektu: 282 823,04 złDofinansowanie: 238 718,27 zł

Udostępnij