Projekt dotacji – zakup sprzętu medycznego

Od września 2022 r. w Przychodni MILOWICE realizowany był projekt dotacji celowej Gminy Sosnowiec na zakup sprzętu medycznego, przeznaczonego do realizacji zadania związanego ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej COVID-19 na terenie miasta. Wartość dofinansowania wynosiła: 29 491,69 zł.

W ramach projektu zakupiono następujący sprzęt medyczny:

  • elektrokardiograf,
  • spirometr dla dorosłych oraz dzieci,
  • bieżnia.
Udostępnij