Przychodnia MILOWICE Sp. z o.o.
w Sosnowcu

Poradnia okulistyczna

Poradnia Okulistyczna udziela świadczeń medycznych w zakresie diagnostyki i leczenia schorzeń okulistycznych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Świadczenia obejmują diagnostykę i leczenie:
• wad wzroku
• zaćmy
• jaskry
• nerwu wzrokowego, siatkówki, naczyniówki, twardówki oka
• innych schorzeń okulistycznych

Wykonywane badania specjalistyczne
• pachymetria
• pomiar ciśnienia śródgałkowego
• pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego
• USG oka
• komputerowe pole widzenia

Pacjenci przyjmowani są do Poradni na podstawie ważnego skierowania po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty. Skierowanie do poradni Okulistycznej może wystawić lekarz POZ lub inny lekarz udzielający świadczeń w ramach ważnej umowy z NFZ.

Wymienione procedury, konsultacje lekarza okulisty jak i badania dodatkowe, są również dostępne odpłatnie wg cennika.