Przychodnia MILOWICE Sp. z o.o.
w Sosnowcu

Poradnia neurologiczna

Realizuje w ramach kontraktu z NFZ świadczenia w zakresie:

diagnostyki i leczenie chorób i zaburzeń ośrodkowego oraz obwodowego układu nerwowego -choroby naczyniowe, padaczka, dyskopatie, choroby kręgosłupa, nowotwory mózgu, rdzenia, nerwów, urazy czaszki, neuropatie, rwa kulszowa.

Pacjenci przyjmowani są do Poradni na podstawie ważnego skierowania po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty. Skierowanie do poradni Neurologicznej może wystawić lekarz POZ lub inny lekarz udzielający świadczeń w ramach ważnej umowy z NFZ.

Konsultacje lekarza neurologa są dostępne również odpłatnie wg cennika.