Przychodnia MILOWICE Sp. z o.o.
w Sosnowcu

Poradnia medycyny pracy

Zakres świadczonych usług obejmuje:

- wykonywanie badań wstępnych , okresowych i kontrolnych, porad lekarskich
- badania specjalistyczne kierowców i operatorów maszyn,
- badania psychologiczne
- orzecznictwo lekarskie do celów przewidywanych w kodeksie pracy i przepisach wykonawczych wydanych na jego podstawie,
- ocena możliwości wykonywania pracy , uwzględniająca stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy,
- wykonywanie szczepień ochronnych wymaganych na stanowiskach pracy i szczepień sezonowych przeciw grypie.

Udzielanie porad odbywa się na bieżąco w godzinach od 7.00-14.00. Istnieje możliwość telefonicznej rejestracji i uzgodnienia terminu oraz miejsca wizyty (tel. 293 86 40). Na miejscu, w budynku Przychodni MILOWICE, znajdują się wszystkie konieczne poradnie specjalistyczne oraz pełne zaplecze diagnostyczne niezbędne do realizacji świadczeń medycyny pracy. Posiadamy własną , działającą we wszystkie dni robocze Pracownię Psychologiczną. Zatrudniona kadra medyczna to specjaliści z wieloletnią praktyką, zapewniający wysoką jakość świadczonych usług. Posiadany sprzęt jest gwarancją dokładnej diagnostyki i wysokiej jakości wykonywanych świadczeń.

Usługi Poradni są odpłatne wg cen zamieszczonych w cenniku. W przypadku podpisania umowy na stałą realizację świadczeń istnieje możliwość negocjacji cen.

Zapraszamy wszystkich Pracodawców do korzystania z usług naszej Poradni.

Przypominamy:

Każdy Pracodawca ma obowiązek zawarcia pisemnej umowy z jednostką medycyny pracy która będzie przeprowadzać badania lekarskie pracowników danego zakładu. Obowiązek ten wynika z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.