Aktualności


 Informujemy, że od 21.11.2022 do 16.12.2022 mieszkańcy Sosnowca 
w wieku 60 do 64 rok życia, mogą bezpłatnie skorzystać ze szczepień przeciwko grypie. 
Akcja prowadzona jest w ramach programu profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie 
finansowanych przez Gminę Sosnowiec. 
Zainteresowanych zapraszamy do Przychodni MILOWICE Sp. z o.o. 
 Sosnowiec ul. Baczyńskiego 14c gabinet 12 II piętro.

Petycja Zagłębiowskiego Parku Sportowego

Szanowni Państwo, Zagłębiowski Park Sportowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu, stara się o przyznanie dotacji w ramach „Programu Inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2021” na budowę obiektów sportowych Zagłębiowskiego Parku Sportowego (lodowisko, stadion piłkarski, hala sportowa) ze środków Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu (MKDNiS). Samo złożenie wniosków może okazać się niewystarczające… pomocny może być społeczny głos wsparcia. Dlatego Zarząd Zagłębiowskiego Parku Sportowego zwraca się do mieszkańców z prośbą o podpisanie przygotowanej petycji. 

LINK do PETYCJI: https://www.petycjeonline.com/dofinansowanie_budowy_zagbiowskiego_parku_sportowego_lodowisko_stadion_pikarski_hala_sportowa_w_sosnowcu_ze_rodkow_ministerstwa_sportu_mkdnis

Komunikat dla Pacjentów
 

Szanowni Państwo, Szanowny Pacjencie

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 12 sierpnia 2020 r., w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Dz.Ust 2020, poz 1395), wprowadza się standardy organizacyjne teleporady w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ).

Teleporady. 

Teleporady w Przychodni MILOWICE Sp. z o.o. w Sosnowcu odbywają się telefonicznie z możliwością uzupełnienia teleporady o wizualizacje problemów zdrowotnych. Potwierdzenie tożsamości Pacjenta odbywa się na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej  lub deklaracji , np. numer  PESEL, data urodzenia.
Termin i godzinę teleporady ustala się telefonicznie.
Pacjenci na teleporady zapisywani są do lekarza, do którego mają złożoną deklarację. Jedynie w przypadku nieobecności lekarza prowadzącego, możliwe jest umówienie teleporady u innego lekarza POZ.  Personel medyczny, po zebraniu wstępnego wywiadu epidemiologicznego ustala datę i godzinę teleporady. Wyznaczona godzina teleporady jest orientacyjna, jednak odbędzie się w wyznaczonym na teleporadę dniu, w godzinach pracy lekarza. W uzasadnionych przypadkach, po konsultacji telefonicznej z lekarzem, możliwa jest wizyta w gabinecie lekarskim, z rozdziałem czasowym pacjentów na ustaloną wcześniej godzinę.
Brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady, po trzykrotnej próbie kontaktu z pacjentem w odstępie nie krótszym niż 5 minut, powoduje anulowanie teleporady. 
W przypadku, gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta  świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady i musi odbyć się osobiście, okoliczność ta powinna być wcześniej ustalona przez lekarza w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym. O miejscu i terminie osobistej wizyty w Przychodni decyduje lekarz w czasie teleporady  (gabinet lekarza POZ, izolatka).

Pacjent ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.


Pacjent może zarejestrować się telefonicznie, korzystając z następujących numerów:
32 293 86 40 ; 32 293 85 43 ; 32 363 08 50
Poradnia ogólna wew. 226 ; 214 
Poradnia dla dzieci wew. 212

bądź elektronicznie drogą mailową:
rejestracja@przychodniamilowice.pl


Uzyskanie e-recepty, e-skierowania oraz e-zlecenia na wyroby medyczne.
 
Uzyskanie e-recepty następuje podczas teleporady, pacjent otrzymuje czterocyfrowy kod w celu realizacji recepty w aptece lub w formie wydruku informacyjnego, który uprawnia do realizacji recepty.

Możliwe jest także uzyskanie e-skierowania i e-zlecenia na wyroby medyczne. Skierowania na badania dodatkowe uzyskane w czasie teleporady  winny być odbierane przez pacjenta lub osobę upoważnioną.

Osoby cierpiące na choroby przewlekłe i regularnie zażywające te same leki, mogą odebrać kolejną e-receptę poprzez teleporadę, podając listę niezbędnych leków.
 

Wizyty w Punkcie Szczepień.

 W punkcie szczepień mogą być przyjęte wyłącznie osoby zdrowe oraz dzieci tylko z jednym opiekunem.

 

 Środki bezpieczeństwa

 Przy wejściu do budynku przychodni obowiązuje  kontrola temperatury ciała, ograniczenie liczbowe pacjentów, maseczka zakrywająca usta i nos pacjenta, dezynfekcja rąk przy wejściu. Osoby towarzyszące, opiekun, może być obecny tylko w przypadku wizyty osoby nieletniej bądź osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
 
(c)2021, Przychodnia MILOWICE Sp. z o.o.    Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem