Przychodnia MILOWICE Sp. z o.o.
w Sosnowcu

Zgodnie z zaleceniem Inspektora Sanitarnego z dnia 11.03.2020  informujemy o konieczności kontaktu telefonicznego w celu ustalenia możliwości wizyty w przychodni

TERMINY WIZYT USTALONYCH PRZED OGŁOSZENIEM STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO SĄ NIEAKTUANE (prosimy o kontakt telefoniczny)

Nr telefonów:

32 293 86 40; 32 293 85 43; 32 363 08 50

32 293 72 10 (wyłącznie rejestracja POZ)      Przychodnia MILOWICE Sp. z o.o.
powstała w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowo -Specjalistycznej "Milowice"  w spółkę prawa handlowego. Przekształcenie zostało przeprowadzone w 2013 roku w oparciu o przepisy Ustawy o działalności leczniczej. Jako spółka, przychodnia rozpoczęła swój byt prawny w styczniu 2014r.

 

Tradycje jednostki sięgają jednak wiele lat wstecz. Jako samodzielny zakład opieki zdrowotnej przychodnia działa już od 2000 roku, kiedy to na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu została wydzielona ze struktur Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego.

Podstawowym zadaniem Przychodni  było i nadal jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej pomocy doraźnej i promocji zdrowia oraz działanie na rzecz ochrony i poprawy zdrowia ludności.

 

W przychodni funkcjonują poradnie lekarza POZ dla dzieci i dorosłych , poradnie specjalistyczne, poradnia medycyny pracy, poradnia rehabilitacyjna oraz fizjoterapia. Większość świadczeń udzielana jest w ramach kontraktu z NFZ co oznacza dla pacjentów otrzymywanie świadczeń nieodpłatnie. Konsultacje i zabiegi są również dostępne odpłatnie wg aktualnego cennika .

Rocznie przychodnia obsługuje ponad 25 tysięcy pacjentów.

 

W ramach przychodni działają następujące poradnie specjalistyczne objęte kontraktem z NFZ:

  • poradnia okulistyczna
  • poradnia neurologiczna
  • poradnia dermatologiczna
  • poradnia chirurgii ortopedyczno - urazowej
  • poradnia rehabilitacyjna
  • poradnia ginekologiczna

Pozostałe dostępne w przychodni konsultacje specjalistyczne w zakresie laryngologii i urologii pacjenci mogą uzyskać odpłatnie.

 

Nasi pacjenci mogą też korzystać z usług wykwalifikowanych rehabilitantów i fizykoterapeutów. Posiadamy w pełni wyposażoną salę gimnastyczną i gabinety masażu. W gabinetach fizjoterapii stosujemy zabiegi  krioterapii, elektroterapii, laseroterapii, magnetoterapii oraz światłoterapii.

 

W dziale wodolecznictwa można skorzystać z kąpieli wirowych kończyn górnych i dolnych oraz z masaży wodnych w wannie. Wszystkie zabiegi dostępne są zarówno w ramach NFZ jak i odpłatnie.

 

W przychodni funkcjonuje poradnia medycyny pracy z własną pracownią psychologiczną, świadcząca usługi w zakresie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz specjalistycznych badań kierowców i operatorów maszyn.

Na potrzeby naszych pacjentów posiadamy również pracownie RTG oraz USG.

W budynku przychodni znajduje się punkt pobrań laboratorium medycznego, pracownia protetyki oraz apteka.

Przychodnia , pomimo lokalizacji w jednej z peryferyjnych dzielnic miasta, jest łatwo dostępna dla pacjentów : tych poruszających się komunikacją miejską (w pobliżu przystanki autobusowy i tramwajowy) jak i tych zmotoryzowanych, dla których dodatkowym atutem jest własny parking przed budynkiem przychodni.